Wie kent het niet: in de werksituatie ontstaat een probleem dat de bedrijfsvoering hinderlijk parten speelt. Er worden pogingen ondernomen het probleem te elimineren of te verkleinen; het bedrijf moet immers voort. Lukt dit niet, dan wordt een projectgroep in het leven geroepen met als belangrijkste taak: het zorgen dat het probleem snel uit de wereld komt.

Deze probleemoplossende oriëntatie, waarbij de omstandigheden bepalend zijn, staat tegenover een creërende oriëntatie; het vormen van een nieuwe structuur gekoppeld aan een helder eindresultaat heeft dan een effectieve uitwerking. Keuzes leiden dan tot inspiratie, wilskracht, dynamiek en gedragenheid.

Robert Fritz, een van de baanbrekers op het gebied van denken in structuren en transformatief leiderschap, heeft een aantal cursussen ontwikkeld om mensen te leren de principes van het creatieve proces toe te passen. Bikavér (in bezit van drie licenties) is niet alleen in staat organisaties en groepen kennis te laten maken met de dynamiek van de creërende organisatie, maar ook met de gevolgen die andere structuren met zich mee brengen.

Thema's:
- probleemoplossen versus creëren
- criteria voor een goed eindresultaat
- compenserende strategieën
- fundamentele, primaire, secundaire keuzes
- teamcreatie en teamrollen bij visieontwikkeling
- leren versus presteren
- fases in het creatieproces
- structurele spanning
- structurele conflicten
- het bouwen van succespatronen
- koersbijstelling en strategieontwikkeling