Voor elke organisatie is het een zekerheid dat niet te ontkomen valt aan veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Ook staat onmiskenbaar vast dat er een toenemende druk geldt om met een schaarste aan middelen en mensen in korte tijd stevige kwalitatieve prestaties te leveren.

Als men onder hoge druk gedwongen wordt te veranderen, is het zaak de verbinding niet te verliezen; met zichzelf, het team, de organisatie en de cliënt of productafnemer. Dit dynamische proces, waaraan niemand meer ontkomt, vraagt vaak om aanvullende professionele begeleiding. Ons bureau heeft aantoonbaar het vermogen om veranderprocessen krachtig vorm te geven in advies-, trainings-, en coachingstrajecten. 

Bikavér biedt geen sjablonen en standaard interventies. Vragen en situaties worden telkens op zich bekeken en gekoppeld aan een optimaal combinatieaanbod uit diverse productgroepen. Ons begeleidingsaanbod zal per opdrachtgever verschillen. In de ene organisatie zal het voldoende zijn om bij enkele individuen of teams veranderingen te bewerkstelligen. Op de andere plek kan het noodzakelijk zijn om met de hele organisatie aan de slag te gaan. 

Programma’s worden opgesteld in samenspraak met opdrachtgever en deelnemer(s). Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn ook het uitgangspunt in de realisatie van trajecten en de implementatie van leereffecten. De deelnemers worden uitgedaagd tot actieve participatie en zelfwerkzaamheid. Een stevig appèl wordt gedaan de eigen comfortzone te verlaten en zichzelf (en collega’s) uit te dagen eigen grenzen te verleggen. Dit vermogen om blijvend te ontwikkelen is immers bepalend voor het slagen van de gewenste transitie.