Bikavér vraag ik regelmatig voor individuele coachingstrajecten met medewerkers. Het gaat er altijd om dat de medewerker zich bewust wordt van die innerlijke normen, waarden en persoonlijke overtuigingen die belemmeren zich verder te ontwikkelen in het werk. Vervolgens werken Bikavér en de medewerker aan alternatieve denk- en gedragsscenario’s. De benadering ervaar ik als zorgvuldig, respectvol en doortastend. Zeer waardevol is de afsluitende sessie met medewerker, coach en leidinggevende. Vanuit het perspectief van de medewerker worden met elkaar de verworvenheden van het traject gedeeld en maken leidinggevende en medewerker samen afspraken over hoe resultaten zullen worden geborgd. Ik heb medewerkers met Bikavér een nieuw fundament zien bouwen van waaruit zij zich kunnen afzetten en doorontwikkelen. Het besprokene in de afsluitende sessie blijft van waarde omdat we daar samen op kunnen terugpakken om vervolgens weer stappen voorwaarts te kunnen zetten.