Als bestaande groep binnen een organisatie weet je precies wat je aan elkaar hebt en ook wat je niet aan elkaar hebt. Dan worden er nieuwe doelstellingen en targets geformuleerd. Plotseling wordt er in een andere teamsamenstelling van je verwacht dat je verantwoordelijkheid voor de output durft te dragen. Dat je nieuwe werkafspraken en -vormen niet uit de weg gaat.

Of je krijgt als manager van een nieuwe groep of afdeling de opdracht om op korte termijn zowel de output als de samenwerking tussen de teamleden te verbeteren. Maar er is weerstand, de acceptatie van het veranderingsproces binnen het team verloopt moeizaam.

De teambuildingsactiviteiten van Bikavér zijn erop gericht om zulke situaties bij de kop te pakken. Door middel van creatieve en intensieve werkmethoden wordt aan een nieuwe basis gewerkt, waarin wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid de kernkwaliteiten van de afdeling of groep wordt.

Thema's:
- verschillen tussen groep en team
- teamrollen en roldifferentiatie
- fases in groepsontwikkeling
- groepsdoelen, -waarden en -normen
- taken en bevoegdheden
- kenmerken van een effectief team
- relatie, inhoud en procedures
- complementariteit; het nut van individuele verschillen
- samenwerken en tegenwerken
- werkafspraken