Als je de zeilen iets meer aanhaalt of juist iets meer ruimte geeft, kom je in een andere haven aan.

In coaching neem je de tijd en ruimte om te reflecteren, waarna je jezelf beter kent. Dat geeft ruimte voor keuzes waarin je opnieuw jouw richting bepaalt.

In coachgesprekken streef ik ernaar complexe situaties tot overzichtelijke en duidelijke keuzes te reduceren. Mensen te begeleiden in hun besluitvormingsproces, in groepsverband of individueel.
Daarbij intuïtie, zelfsturing en zelfvertrouwen net zo belangrijk te laten worden als ratio en omgevingsfactoren. Ik ben in staat om processen tussen mensen op een heldere manier te analyseren en te ondersteunen in het maken van de goede keuzes.

Graag werk ik met twee methodieken: de Zelfkennismethodiek (ZKM) en Voice Dialogue. In de eerste (wetenschappelijk onderbouwde) methode worden verhalen en gevoelens op een relevante manier aan elkaar gekoppeld. Je wordt uitgenodigd van hieruit eigen patronen in gedrag en handelen te leren ontdekken en ombuigen. De Voice Dialogue methode laat zien dat ieder mens een innerlijke dialoog heeft, waarbij je in de verschillende rollen je eigen tegengestelde verlangens de ruimte kan geven.

Door mijn achtergrond als politicoloog heb ik een passie ontwikkeld voor politieke, machts- en invloedsvraagstukken. Hierdoor heb ik tevens het doelmatig vermogen om;

a) leidinggevenden en specialisten te laten ontdekken dat macht en beïnvloeding gaan over relaties en dus over het effect van eigen gedrag op anderen,
b) organisatievraagstukken te ontwarren door na te gaan wat er nodig om veranderingen door te voeren en hoe er wordt omgegaan met weerstand.
c) mediation ‘light’ aan te bieden door samen met collega’s binnen Bikavér interventies te plegen op informele wijze bij het schuren of onenigheid tussen mensen.

Klanten ervaren mij als beschouwend en slagvaardig, warm en laagdrempelig, intelligent en creatief.

Het belangrijkste moment is wanneer jij als coachee of teamlid kunt benoemen dat alles op zijn plek valt en dat onze samenwerking duidelijk verschil heeft gemaakt. Dan zijn de zeilen verzet.