Als bureau zijn we in staat uitdagende leerprogramma's te ontwerpen en te realiseren voor diverse groepen managers. Tijdens deze trajecten wordt gewerkt zowel vanuit het organisatieperspectief als vanuit de gewenste uitbouw van ieders persoonlijke effectiviteit en individuele leerdoelen.

Door middel van interviews of ontwikkelassessment vindt een gedegen analyse plaats van de collectieve en meer individuele leerbehoeften. In co-makership met de opdrachtgever wordt vervolgens een gericht modulair programma samengesteld. Verrijking en verankering in kennis, vaardigheden en attitude zijn daarbij even belangrijk. Het verdient aanbeveling na enige tijd te starten met complementaire intervisiegroepen, synchroon aan het lopende programma. Vanzelfsprekend kan aanvullende individuele coaching worden geboden, indien gewenst.

De leertrajecten zijn tevens bedoeld als 'verandermotor', sterk gekoppeld aan de strategische ontwikkelingen in de organisatie, en als 'cultuurverspreider', ingezet bij het creëren en verspreiden van de gewenste cultuur.

Veel gekozen thema's:
- Teambuilding en teamintegratie
- Strategische doelen vertalen op tactisch niveau
- De manager als collega en coach
- Sturen op verantwoordelijkheid en resultaat
- Ondernemersvaardigheden
- Principes van de lerende organisatie
- Regisseren van veranderingen
- Klantgericht werken
- Persoonlijke Effectiviteit
- Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)