Binnen organisaties en bedrijven wordt in toenemende mate de druk opgevoerd op de individuele manager of (staf)medewerker. Soms kan het gebeuren dat de betrokkene hierop minder adequaat reageert of verminderde prestaties levert. Ook gevoelens van onbehagen of onmacht kunnen het gevolg zijn van deze druk. Een en ander kan zelfs uitmonden in (dreigend) ziekteverzuim. Binnen de huidige ARBO-wetgeving wordt zowel van de werkgever als de werknemer verlangd dusdanige voorwaarden te scheppen dat de werknemer zijn of haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren en hierin adequate ondersteuning krijgt.

Door middel van individuele coachingstrajecten die Bikavér levert, kan deze ondersteuning op tijdelijke basis geleverd worden. In zes tot acht individuele gesprekken worden eventuele knelpunten verkend en uitgediept. Er is geen van te voren vastgelegd patroon. De input van de klant is het vertrekpunt. De coach zal door middel van oefeningen en spiegelingen laten zien wat er gebeurt en hoe het wellicht ook anders zou kunnen.

Thema's:
- kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
- integratie van ratio en intuïtie
- autonomie, zelfvertrouwen en zelfconcept
- detectie van ingesleten gedragspatronen
- transformeren van belemmerende overtuigingen
- vaardig omgaan met werkdruk en stress 
- eigen keuzes maken of blijven ondergaan
- vertrouwen geven, loslaten en delegeren
- duurzaam balans in tijd en energie aanbrengen
- de tijd de baas zijn in plaats van andersom
- visie op toekomstig persoonlijk en werkzaam leven