Het gemis aan een gezamenlijk doel kan er voor zorgen dat mensen binnen hun organisatie of afdeling het gevoel hebben niets te bereiken. Soms kan dit uitmonden in een zekere stuurloosheid of passiviteit. 
De organisatie of afdeling kan getypeerd worden als reactief. 
Alle beschikbare energie wordt gericht op het verleden in plaats van op het heden of de toekomst.

Oppervlakkig gezien lijkt alles wel in orde, maar bij een grondiger analyse blijkt de structuur van de organisatie of afdeling uit elkaar gevallen te zijn.

De eerste aanzet tot cultuurontwikkeling door middel van trainingen, werkconferenties en individuele consultaties van Bikavér is vooral gebaseerd op het werk van Nelson en Burns; Topprestatieprogrammering.

Cultuurontwikkeling en -omslagen zijn niet gemakkelijk. Het vergt veel van de deelnemers, maar de resultaten zijn vaak verbluffend. Een passieve en negatieve grondhouding wordt door dit Bikavér trainings- en coachingsprogramma geleidelijk omgebogen naar een steeds opener en dynamische houding bij de deelnemers. De stap van reactief naar pro-actief gedrag is dan gezet.

Thema's:
- topprestatieprogrammering
- tijdsoriëntatie en planningsmentaliteit
- managementstijl
- organisatiestructuur
- primaire oriëntatie van de organisatie
- informatie en communicatie
- cultuurstadia
- organisatiedoelen
- invoeren van veranderingen
- stijl van leidinggeven
- primaire oriëntatie op medewerkers
- motivatoren
- de omgeving