Daadwerkelijk bereiken wat je wilt in je leven, je werk en je loopbaan is een uitdagend streven. Het lijkt een kunst, maar het blijkt een vermogen dat ontwikkeld kan worden.

Zelfsturing en zelfmanagement zijn de vermogens die aan de basis liggen van persoonlijke effectiviteit. In de trainingen van Bikavér, maar ook in individuele coachingstrajecten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mentaliteit, de waarden en overtuigingen die zelfsturing mogelijk maken. Daarnaast wordt geoefend met de cruciale vaardigheden en technieken zoals conflicthantering, presenteren, profileren en zelfmotivatie.

Thema's:
- individueel en in groepsverband doelgericht(er) opereren in werksettings
- zelfmanagementtechnieken gericht op het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid
- kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
- samenwerken en teaminteractie
- beïnvloeding en motivatie van jezelf en anderen
- omgaan met belemmerende en improductieve gevoelens en gedrag
- timemanagement en prioriteitenstelling
- effectief communiceren
- omgaan met je baas
- eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfsturing
- persoonlijke efficiency en flexibiliteit