Het verlangen achter de klacht te ontdekken en dáár vol voor te gaan.

Als teamcoach en persoonlijke coach heb ik de afgelopen 20 jaar veel teams en individuele trajecten succesvol begeleid en afgerond. Ik ben daarbij tot inzicht gekomen dat mijn grootste ervaringen misschien wel uit mijn privéleven komen. 
Successen afwisselen met verlies, vallen en op staan, doorgaan en soms ook stoppen. 
Om even vanaf een afstand te kijken, waar ben ik nu mee bezig? Wat wil ik, waar ben ik ook al weer goed in, en vooral, waar krijg ik energie van?

Wat ik nastreef is om deelnemers positieve energie te geven EN het zelfvertrouwen om een veranderingsproces succesvol te doorlopen. Ik heb niet DE oplossing, die heb je vaak zelf. 
Het is ook niet zwart-wit. Maar we gaan de oplossing zoeken en vinden! We gaan dan vooral van klacht naar verlangen: dus niet klagen over wat er fout gaat, maar zoeken naar wat je nodig hebt.

Thema’s zijn: teamontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, high performance teams, (persoonlijk-) leiderschap en op een doel- en resultaatgerichte manier verbeteren.
Daarbij altijd de transfer makend naar de dagelijkse praktijk.

Mijn coaching-vaardigheden heb ik ontwikkeld in het bedrijfsleven en in de topsport. 
Deze ervaringen hebben mij de kans gegeven om veel verschillende (soorten) organisaties, teams en individuen te begeleiden.
Dit zoveel mogelijk vanuit ervaringsgericht leren waarbij een ontwikkelingsproces op gang wordt gebracht waarbij de deelnemers/coaches uitgedaagd worden te experimenteren met nieuw gedrag en zodoende leren en groeien.

Klanten ervaren mij als vertrouwen gevend, waarderend, niet normerend, ruimdenkend, gericht op concrete uitkomsten en praktische toepasbaarheid.