'De mens ís niet in balans,
hij hóudt zichzelf in balans
door een inspanning te leveren'
- Edwin O. Wilson

Als kind keek ik graag de kat uit de boom, een kwaliteit die door mijn omgeving vaak werd beoordeeld als ‘verlegen’. Wat ik geleerd heb is goed observeren en aansluiten bij wat voor de persoon in mijn omgeving op dit moment van belang is.

In mijn werk als hypnotherapeut en NLP-practitioner is dit aansluiten bij iedere cliënt belangrijk. Ieder mens wil graag gehoord, gezien en aangesproken worden op zijn eigen niveau en in zijn eigen belevingswereld. Want honderd mensen kunnen hetzelfde probleem hebben, ieder mens heeft toch zijn eígen unieke oplossing.

Mijn begeleiding is er op gericht om de cliënt te leren zich op zijn (onbewuste) gevoelens en emoties te focussen, om zodoende zicht te krijgen op zijn onbewuste drijfveren en van daaruit zijn eigen oplossing van het probleem te vinden.

Door de inzet van hypnotherapie en Neuro-Linguistisch Programmeren zijn diverse klachten en problemen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn: leren omgaan met angsten, vergroten van zelfvertrouwen, pijnbeheersing, doorbreken van (slechte) gewoontes en het hanteren van psychische en fysieke stress.
In de begeleiding is voor mij respect een sleutelwoord, evenals betrokkenheid, warmte, veiligheid en vertrouwen.