Te kunnen leven alsof elke dag de laatste is…
Leven vanuit een warm kloppend hart… 
Mezelf ter discussie durven stellen… 
Mezelf verbinden met het verlangen te willen zijn wie ik in essentie ben…

In de ontmoeting met de ander vind ik het belangrijk die ander zonder waardeoordeel te zien en te ervaren. Sensitiviteit en creativiteit zijn kenmerkend voor mij. Achter het gedrag zoek ik naar datgene wat de ander ten diepste bezig houdt en beweegt. Mede daardoor ben ik in staat mensen bij zichzelf thuis te laten komen. Liefdevol naar onszelf kunnen kijken, ook naar de dingen die we liever niet willen zien: Dit brengt ons echt in beweging.

In mijn werkveld beweeg ik mij in verschillende rollen: acteur, regisseur, trainer en therapeut. In coaching en groepstrainingen werk ik met psychodrama. Deze methode maakt mensen tot regisseur van hun eigen leven. Door situaties uit te spelen vergroten mensen hun rolrepertoire en ze worden daardoor effectiever in verschillende situaties.